Vektör mücadelesi kapsamında özellikle larva mücadelesine büyük önem verilmektedir. Karasinek ve sivrisinek üreme bölgelerinde doğal dengenin zarar görmemesi için azami gayret gösterilmekte, kimyasal ilaç kullanımı en aza indirilerek, alternatif kullanılan güvenlik sınırı yüksek biyolojik ve büyüme hormonları uygulamalarına ağırlık verilmektedir.

Bu bağlamda kültürel vektör mücadelesinin de  önemine inanan ilaçlama birimimiz sahada çalışan personelimiz vasıtasıyla vatandaşları aydınlatarak, günlük hayatta bize rahatsızlık veren vektörlerden kurtulmanın yollarını anlatmakta bilgi vermektedir.

Yürütülmekte olan vektör mücadelesi çalışmaları planlanan program dahilinde açıktan akan kanal, fosseptik, yağmur suyu kanaletleri, çeşme ayakları, rögar, geçici ve kalıcı çöp depolama alanları, hayvan besihaneleri, gübrelikler, pazar yerleri, terkedilmiş binalar, parklar, göl, baraj, sulak ve yeşil alanlar kamu kurumlarının kapalı alanları vb. gibi potansiyel vektör üremesine müsait jit alanlarında 10-15 günlük periyotlar halinde devam etmektedir.